BAMBAW

Plastfria alternativ till vardagliga ändamål!
Vår konsumption är ett stort hot mot allt levande på denna jord. De förödande effekterna av plastföroreningar kan ses även på de mest avlägsna platserna på jorden.

Vi tror att den enklaste lösningen på plastföroreningar är följande: REFUSE, REDUCE, REUSE, RECYCLE & REPEAT

1 av 4