Fokus på eko

So Eco är ansiktet utåt för ansvarsfull skönhet. Så Eco bekämpar problemen med alltför stora plastförpackningar som har översvämmat media de senaste åren. Miljöpåverkan från plast är enorm, och So Eco innehåller ekofokuserade principer som säkerställer ansvarsfulla produkter och förpackningslösningar.

1 av 4