• Vad innebär Zero Waste? ♻

  Benämningen Zero Waste refererar till bevarandet av alla resurser genom ansvarsfull produktion, konsumtion, återanvändning och återvinning av produkter, förpackningar och material utan förbränning och utan utsläpp till mark, vatten eller luft som hotar miljön eller människors hälsa

 • Vi bryr oss om vår planet! 🌍

  Eco Chic erbjuder ett stort utbud av naturliga och hållbara produkter🌿 Med respekt för djuren, naturen och vår planet!
  Vi erbjuder snälla och skonsamma produkter 🌿 med ett starkt hållbarhetstänk där vi önskar minska klimatavtryck och föroreningar.

 • Varför plastfritt?

  Över 2 miljoner ton plastavfall ändar upp i havet varje år!

  Vårt mål är att reducera din plastkonsumtion till 0 i din skönhets- och hygienrutin genom att erbjuda hållbara förpackningar och ingredienser!